model1_1.jpg
model1_2.jpg
model1_3.jpg

2018-2019 eğitim öğretim döneminden itibaren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde YÖK Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 25/09/2018-14923 tarih ve sayılı onayıyla “Öğretmen Eğitiminde KSÜ Modeli; Kuramı Uygulamaya Taşıyabilen Okuryazar Lider Öğretmen” yetiştirme modeli uygulamaya konulmuştur. Uygulamaya konulan model YÖK’ün öğretmen yetiştirme programına ek olarak 6 bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler:

  1. Kavramsal ve düşünsel etkinlikler,

  2. Sanatsal etkinlikler,

  3. Öğretimde yeni düzenlemeler

  4. Öğretmenlik uygulamasında yeni düzenlemeler

  5. Eğiticilerin eğitimi

  6. Sanal takip.

Birinci bileşen kapsamında eğitim fakültesi öğrencileri ders kitaplarının yanı sıra her dönem 5 olmak üzere sekiz dönemde (8x5=40) toplamda kırk kitap okuyacaklardır. Kitaplar eğitim fakültesi öğretim elemanları tarafından ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere tavsiye ettiği kitaplardan oluşmaktadır. Kitap seçiminde eğitim fakültelerinde yürütülen dersleri de desteklemesine özen gösterilmiştir. Ayrıca kitaplar, eğitim disipliniyle yakından ilişkili psikoloji, felsefe, sosyoloji, kişisel gelişim, genel kültür konularını içermektedir. Birinci bileşen kapsamında ayrıca öğrencilerin eğitim konusunda düşünce geliştirebilmeleri konusunda sürekli fakülte bazlı çalışmalar yapılacaktır. Birinci bileşen kapsamında öğretmen adayını kavramsal olarak çok yönlü geliştirerek kişisel ve mesleki yaşamlarına hazırlamak,  öğretmenlik nosyonu geliştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

İkinci bileşen kapsamında öğrencilere öğretmenlik mesleğinin sanat olduğu gerekçesiyle çalışmalar yapılacaktır. Bu amaçla sinema, tiyatro, moda tasarım, edebiyat, diksiyon gibi alanlarda çalışmalar yapılarak estetik beceriler geliştirmelerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Üçüncü bileşen kapsamında öğretim ilke ve yöntemleri, sınıf yönetimi gibi bizzat öğretmenin uygulama becerisine katkıda bulunacak bazı derslerin uygulama saatlerini seçmeli olarak çoğaltarak hareketli sınıflarda öğrencilere uygulamalı öğretimi gerçekleştirilecektir. Bunda da amaç, bilenle öğreten arasında köprü kuracak derslerin uygulamayla çoğaltılması ve öğretmeni uygulama becerisini geliştirmektir.

Dördüncü bileşen, öğretmenlik uygulamasında yeni düzenlemelerdir. Bu bileşen kapsamında öğretmen adayı öğrenciler ikinci sınıfın başından itibaren haftada bir gün Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerle mentorlük uygulamasıdır. Bu uygulama için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılmıştır. Halen fakülte bünyesinde yürütülen öğretmen yetiştirme alanlarında öğrenci kontenjanı kadar il milli eğitimde görev yapan öğretmenlerden öğretmen adayı öğrencilerimize mentorluk yapacak gönüllü öğretmenler belirlenmiştir. Belirlenen öğretmenlere eğitim fakültesi bünyesinde mentorluk eğitimi ve sertifikası verilecektir. Öğrencilerimiz ikinci sınıfın başında yani 3. Dönemlerinde belirlenen öğretmenlerle bir araya getirilecek ve mentorluğun planlaması yapılacaktır. Öğretmen adayı öğrencilerimiz 2. ve 3. sınıflarında (3,4,5,6dönemler) 2 yıl boyunca mentor öğretmenleriyle birlikte çalışmalar yapacak, derslerini izleyecek, materyal hazırlıklarını birlikte planlayacak ve dönem sonunda çalışmalardan oluşan bir dosyayı ders danışmanına verecektir. Dördüncü bileşenle halen 1/8 olan öğretmenlik uygulamasını 6/8’e çıkarmak ve usta çırak ilişkisi içerisinde öğretmenlik mesleğinin daha iyi öğrenilmesine katkıda bulunulacaktır.

Beşinci bileşenle fakülte içerisinde akademisyenlerle hizmet içi eğitim çalışmaları yapılacaktır.

Altıncı bileşenle bu modelden mezun olan öğretmen adayının 2 yıl boyunsa sanat takibi yapılarak modele dönütler ve öğretmenin mesleki gelişimine katkıda bulunulacaktır.

Özetle; KSÜ modeliyle öğrencilere öğrenim gördükleri programa ek olarak sistematik kitap okuma, sistematik sinema izleme, uygulama saatlerini artırma, mentorluk uygulamaları, sanal izleme çalışmalarıyla kişisel ve mesleki yaşamlarına daha hazır bir öğretmen yetiştirmek amaçlanmaktadır.

model1_4.jpg
model1_5.jpg
model1_6.jpg