Kavramsal/Düşünsel Etkinlikler

Ders Dışı Kitap Okuma

Bu bileşen kapsamında Eğitim Fakültesinde okuyan her bir öğrenci her dönemde 5 tane olmak üzere dört yıl boyunca toplam 40 kitap okuyacaktır. Kitapların okuma süreci  her bir dönemde aktif derse öğretim elemanı ile eşleştirilecek, değerlendirmesi için final sınavlarında en 20 puan değerindeki açık uçlu sorular ile yapılacaktır. Aşağıda sınıf bazında okutulacak kitapla bilgilerinin yanında, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde KSÜ Eğitim Fakültesinde güz döneminde okutulacak dersler ve eşleştirilen öğretim elemanlarının örnek liste de mevcuttur.  

1. Sınıf için Kitap Listesi

1/1

2. Sınıf için Kitap Listesi

1/1

3. Sınıf için Kitap Listesi

1/1

4. Sınıf için Kitap Listesi

1/1

Yarışma: “Eğitime İlişkin Bir Fikrim Var”

r17.png